Publication
Title
Insolventierecht en mededingingsrecht: living apart, belonging together
Author
Abstract
Het insolventierecht kan de mededinging op verschillende manieren zowel positief als negatief beïnvloeden. Deze bijdrage is een verkennende aanzet naar de wijzen waarop beide rechtstakken elkaar (kunnen) beïnvloeden, inspireren en mogelijk zelfs versterken. We starten met een inleidende schets van de verschillende manieren waarop het mededingingsrecht en het insolventierecht (het behoud van) economische activiteit benaderen (‘living apart’). Vervolgens analyseren we beknopt de wijze waarop het mededingingsrecht omgaat met ondernemingen in moeilijkheden, met bijzondere aandacht voor de mogelijke wisselwerking met insolventieprocedures. De bijdrage sluit af met een reflectie over hoe het insolventierecht ook grenzen stelt aan de autonomie van ondernemingen en zich ontpopt tot een noodzakelijke partner van het mededingingsrecht (‘belonging together’).
Language
Dutch
Source (book)
Eerlijke en vrije mededinging : wijsheid is maat / Blockx,J. [edit]; Straetmans, G. [edit]
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2021
ISBN
978-94-000-1385-8
Volume/pages
p. 113-135
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.10.2023
Last edited 25.10.2023
To cite this reference