Publication
Title
Multi-familietherapie voor jongeren met anorexia nervosa
Author
Abstract
Achtergrond Anorexia nervosa (AN) is een ernstige psychiatrische ziekte. Gezinstherapie is de meest aangewezen behandelvorm. De laatste decennia wordt een bepaalde vorm hiervan, namelijk multi-familietherapie (MFT), toegepast. Doel Een overzicht geven van de wetenschappelijke literatuur en evidentie over MFT bij jongeren met AN. Methode Literatuuronderzoek via PubMed, PsycInfo en Web of Knowledge. Er werd gezocht naar literatuur over de behandeling van AN voor jongeren door middel van multi-familietherapie in dagbehandeling. Zeven studies werden geïncludeerd, waarvan één RCT met een sterke opzet, twee kleinere gecontroleerde studies en vier casusseries. Resultaten Na het doorlopen van MFT werd een duidelijke significante verbetering gezien van het gewicht of de BMI en de eetstoornissymptomen. Twee studies suggereerden dat MFT effectiever is om versnelde gewichtstoename en gewichtsherstel te bereiken. Ook depressieve kenmerken, individuele en gezinsfactoren verbeterden. De lage uitvalcijfers waren opmerkelijk. Conclusie MFT als bijkomende behandeling voor jongeren met AN is veelbelovend. Op basis van de beschikbare evidentie wordt een goede en minstens evenwaardige uitkomst aangetoond ten opzichte van gezinstherapie. Daarnaast biedt het meerdere unieke voordelen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2023
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
65 :8 (2023) , p. 498-503
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 24.10.2023
Last edited 04.03.2024
To cite this reference