Publication
Title
Naar aanleiding van 25 jaar wet-Renault : de blijvende zoektocht naar een (meer) menselijk ontslag- en exitbeleid
Author
Abstract
Het Renault-verhaal fungeert als inspiratiebron om verder te reflecteren en te onderzoeken wat de rol van HR in zo’n verhaal kan zijn en wanneer er sprake kan zijn van een duurzame exit. Hoe kunnen we op een (meer) menselijke en waardige manier met ontslag omgaan nu, en in de toekomst? In het artikel willen we meer bepaald een antwoord zoeken op volgende vragen: “Wat doet een sluiting of een ontslag met een werkende? Wanneer is er sprake van een ‘duurzame’ sluiting (en bij uitbreiding afslanking, herstructurering, ontslag, exit, enz.)? Wat kunnen we hierover leren uit goede en minder goede praktijken? En bestaat er zoiets als dé juiste aanpak, of leiden verschillende wegen naar Rome?”.
Language
Dutch
Source (book)
Met gedreven groet. Liber Americorum Ria Janvier / De Wilde, I. [edit]
Publication
Brugge : die Keure , 2023
ISBN
978-90-486-4732-3
Volume/pages
p. 55-64
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 24.10.2023
Last edited 25.10.2023
To cite this reference