Publication
Title
HR voelt zich vaak onmachtig in ethische dilemma’s bij exit
Author
Abstract
De algemene pers pikt met de regelmaat van de klok getuigenissen op die doorspekt zijn van heftige emoties en kritiek als het gaat om herstructureringen of het beëindigen van de samenwerking tussen werkgever en werkenden. Het nieuws dat Delhaize plotsklaps alle filialen wil verzelfstandigen, lokte bijvoorbeeld de voorbije periode heel wat commotie in de publieke opinie uit. Maar ook het omstreden karakter van sommige pensioenregelingen haalt de pers. Denk aan het ‘brugpensioen’ van ACV-kopman Leemans. Deze media-dossiers doen de vraag rijzen naar de rol van HR in zo’n verhaal. HR zit geprangd Vaak blijft HR onzichtbaar in de algemene media. Geprangd tussen strategische top en werkvloer doet HR zijn werk ‘in stilte’ achter de schermen. Daar horen zij patronale én syndicale stemmen. Schipperen zij tussen de korte en lange termijn. En begeven zij zich op veel nieuw en glad ijs.
Language
Dutch
Source (journal)
HR square : gids voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid. - Aalst, 2003, currens
Publication
Aalst : Mens en Management Media & Informaties , 2023
ISSN
1379-7506
Volume/pages
216 (2023) , p. 22-23
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 24.10.2023
Last edited 25.10.2023
To cite this reference