Publication
Title
Voorkamerfibrillatie : risicofactoren om aan te pakken door middel van een optimale behandeling en veranderingen in levensstijl
Author
Abstract
Dit artikel biedt een overzicht van de risicofactoren, met name de modificeerbare factoren, die door middel van een correcte therapie en een gezonde levensstijl aangepakt kunnen worden voor een adequate preventie en behandeling van voorkamerfibrillatie (VKF). VKF is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis. De prevalentie en de incidentie ervan zullen blijven stijgen door het frequenter voorkomen van de risicofactoren die de hartritmestoornis in de hand werken. De belangrijkste zijn onder te verdelen in modificeerbare en niet-modificeerbare. De niet-modificeerbare factoren bestaan uit de leeftijd, het mannelijke geslacht en verscheidene genetische factoren. Een groot aantal modificeerbare factoren dragen vooral bij tot de globale stijging van VKF. Hieronder worden onder andere factoren verstaan die gerelateerd zijn aan de levensstijl, zoals roken, alcoholconsumptie, een gebrek aan fysieke activiteit, obesitas en diabetes mellitus (DM). Bovendien kunnen cardiovasculaire aandoeningen zoals hypertensie, hartfalen, kleplijden en coronair lijden een impact hebben op het voorkomen en de progressie van VKF. Tot slot kunnen ook hormonale veranderingen (zoals hyperthyreoïdie) en respiratoire risicofactoren (zoals chronisch obstructief longlijden (COPD) en obstructief slaapapneusyndroom (OSAS)) VKF uitlokken. In een steeds ouder wordende populatie is het daarom van cruciaal belang om meer te investeren in het bewaken van een optimale levensstijl om zo de morbiditeit en de mortaliteit die gepaard gaan met VKF te reduceren.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde / Nederlandstalige medische fakulteiten in België - Leuven, 1966 - 2020
Publication
Leuven : Nederlandstalige Medische Fakulteiten in België , 2020
ISSN
0371-683X [print]
1784-9721 [online]
DOI
10.2143/TVG.76.04.2003014
Volume/pages
76 :4 (2020) , p. 133-141
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.10.2023
Last edited 31.10.2023
To cite this reference