Publication
Title
Tussen respons en resistentie: pseudoresistentie bij de behandeling van een depressieve stoornis = Between response and resistance: pseudo-resistance during treatment of major depressive disorder
Author
Abstract
Achtergrond Hoewel de werkzaamheid van antidepressiva duidelijk is aangetoond, blijkt 30-60% van de patiënten met een depressieve stoornis een gebrekkige respons te vertonen. Bij veel van deze patiënten gaat het echter om pseudoresistentie door een suboptimale aanpak. Doel Een overzicht geven van de oorzaken van pseudoresistentie, alsook van de interventies om deze te remediëren bij patiënten met een depressieve stoornis. Methode Literatuurstudie via PubMed, Embase, en Web of Science. Resultaten De oorzaken van pseudoresistentie kunnen divers zijn en kunnen zowel toegeschreven worden aan de clinicus (inadequaat voorschrijfgedrag, verkeerde of gebrekkige diagnosestelling) als de patiënt (ultrasnelle metabolisatie, gebrekkige therapietrouw en comorbiditeit). Adviezen en interventies om pseudoresistentie te voorkomen dienen zich dan ook te richten zowel op de clinicus (kennis klinische richtlijnen, vereenvoudiging doseerschema’s, correcte diagnosestelling en interventies om gebrekkige therapietrouw te verbeteren), als de patiënt (gepersonaliseerde vorm van psycho-educatie, sociale ondersteuning en care management). Conclusie Pseudoresistentie is een multifactorieel fenomeen dat complexe interventiestrategieën vereist. Daarbij zijn naast een adequate behandeling door de clinicus, tevens een gepersonaliseerde psycho-educatie, een goede ondersteuning en intensieve follow-up van en een open communicatie met de patiënt vereist.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2021
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
63 :3 (2021) , p. 189-197
Pubmed ID
33779973
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 31.10.2023
To cite this reference