Publication
Title
Psychotische depressie bij ouderen: een overzicht
Author
Abstract
Psychotische depressie is een veelvoorkomende, ernstige psychiatrische aandoening bij gehospitaliseerde depressieve ouderen van 60 jaar en ouder. Ouderen met een psychotische depressie vertonen specifieke symptomen die verschillen van die bij jongere volwassenen met een psychotische depressie. Daarenboven zijn de symptomen ook anders dan deze die voorkomen bij ouderen met een depressieve stoornis zonder psychotische kenmerken. Als behandeling wordt een tricyclisch antidepressivum, al dan niet in combinatie met een antipsychoticum, of electroconvulsietherapie voorgesteld. Deze behandelingen kunnen echter belangrijke bijwerkingen met zich meebrengen waardoor intensieve begeleiding vereist is. In dit artikel geven we een overzicht van klinische aandachtspunten bij de diagnostiek en behandeling van psychotische depressie bij ouderen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. - Utrecht, 1982, currens
Publication
Utrecht : 2019
ISSN
0167-9228 [print]
1875-6832 [online]
DOI
10.36613/TGG.1875-6832/2019.01.01
Volume/pages
1 , p. 1-9 , 9 p.
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 31.10.2023
To cite this reference