Publication
Title
Parlement zoekt evenwicht in een complex politiek systeem
Author
Abstract
Europeanisering gaat niet enkel over de impact van de EU op de inhoud het beleid (policies), het gedrag van politieke actoren zoals partijen, parlementsleden of ambtenaren (politics) maar ook op het democratisch functioneren van het hele politieke systeem (polity). Het Steunpuntonderzoek nam de twee eerste aspecten onder de loep door te focussen op hoe Vlaamse en Belgische ambtelijke en politieke spelers meer doeltreffend konden omgaan met het beïnvloeden en omzetten van Europees beleid in de complexe federale binnenlandse bestuurlijke context. In deze bijdrage reflecteer ik over het laatste aspect. Wat betekent de EU voor de democratische organisatie van het gelaagde Vlaams-Belgische-Europese politieke systeem?
Language
Dutch
Source (book)
Met gedreven groet : liber amicorum Ria Janvier / De Wilde, I. [edit.]; et al.
Publication
Brugge : die Keure , 2023
ISBN
978-90-486-4732-3
Volume/pages
p. 11-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 07.11.2023
To cite this reference