Publication
Title
Gebruik van depotantipsychotica in België, 1997-2016 = Use of depot antipsychotics in Belgium between 1997 and 2016
Author
Abstract
Achtergrond Antipsychotica vormen de hoeksteen van de behandeling van schizofrenie en worden toenemend gebruikt bij stemmingsstoornissen. Medicamenteuze therapieontrouw is een frequent voorkomend probleem. Depotantipsychotica werden mede ontwikkeld om dit probleem op te vangen. Doel In kaart brengen van het voorschrijfgedrag van psychiaters en huisartsen van depotantipsychotica in de ambulante praktijk in België. Methode Analyse van verkoopgegevens van antipsychotica in de periode 1997-2016. Data werden verkregen via Farmanet, een databank binnen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Resultaten Tussen 1997 en 2004 nam de ambulante verkoop van depotantipsychotica af met 20%. Het aandeel van depotantipsychotica in de totale antipsychoticaverkoop liep terug van 14,9% (1997) naar 8,5% (2004). Na introductie van de depotpreparaten van tweedegeneratieantipsychotica vanaf 2004 namen de verkoopcijfers van depotantipsychotica toe met 83%. In 2016 was 9,8% van de antipsychoticavoorschriften een voorschrift voor een depotantipsychoticum. Vanaf 2012 werden meer depotantipsychotica van de tweede generatie (52,2%) verkocht dan van de eerste generatie (47,8%). Psychiaters kozen vroeger voor depotantipsychotica van de tweede generatie dan huisartsen, een trend die vergelijkbaar is met die bij orale antipsychotica. Conclusie De ambulante verkoop van depotantipsychotica in België toonde een opmars nadat depotpreparaten van antipsychotica van de tweede generatie op de markt kwamen. Recente Scandinavische onderzoeken suggereren dat het vaker voorschrijven van depotantipsychotica kan bijdragen tot betere klinische uitkomsten.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2021
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
63 :9 (2021) , p. 630-638
Pubmed ID
34647300
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 28.01.2024
To cite this reference