Publication
Title
Ethiek van de bemoeizorg: een casusbespreking = Ethics of assertive outreach: a case study
Author
Abstract
Achtergrond Begeleiders hebben behoefte aan een ethisch kompas om een weg in de bemoeizorg te vinden. Doel Een ethisch kader van graduele zorg ontwikkelen. Methode Aan de hand van een casus wordt het ethisch kader van graduele zorg beschreven en toegepast. Resultaten Uitgangspunt is een relationele mensvisie. Bijgevolg is een eerste voorwaarde dat de begeleiders een vertrouwensrelatie met de cliënt opbouwen. Tegelijk schatten ze de beslissingsbekwaamheid in, het vermogen om verantwoordelijkheid voor een bepaalde keuze te nemen. De optie voor een bepaalde gradatie van bemoeizorg hangt immers af van de graad van beslissingsbekwaamheid. De uiterste zorgvorm op het continuüm is dwang. Omdat dit de minst vanzelfsprekende vorm van bemoeizorg is, passen de begeleiders bijkomende criteria toe. Met de beschreven casus illustreren we de tien verschillende gradaties van bemoeizorg. De begeleiders probeerden steeds de cliënt te stimuleren om eigen verantwoordelijkheid voor een bepaalde keuze te nemen. Conclusie Deze ethische visie op bemoeizorg is een aanvulling op het wettelijke kader en dient als ethisch houvast voor begeleiders om een meer verfijnd en genuanceerd zorgplan op te maken en toe te passen.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2021
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
63 :10 (2021) , p. 755-759
Pubmed ID
34757618
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 26.04.2024
To cite this reference