Publication
Title
Voorkómen chroniciteit: er eerder bij zijn binnen het netwerk = Preventing chronicity in mental health: being present earlier within the network
Author
Abstract
Achtergrond Ondanks de toename aan behandelmogelijkheden evolueren psychische aandoeningen nog te vaak naar chronische ernstige psychische aandoeningen. Doel Beschrijven van concrete interventies gericht op levensstructuur en vroegsignalering binnen en buiten de ggz om chroniciteit te voorkomen. Methode Beschrijven volgens een kwadrant van evidence-based interventies om chroniciteit te voorkomen: deze interventies kunnen zich richten op de levensstructuur van de patiënt en op het vroeg signaleren en interveniëren, en ze kunnen zowel binnen als buiten de ggz plaatsvinden. Resultaten Belangrijke interventies binnen de ggz omvatten complete en herhaalde diagnostiek inclusief stagering, profilering en somatische screening. Ook dient de ggz te focussen op vroegsignalering en -behandeling voor alle psychische aandoeningen en concrete interventies toe te passen zoals individuele plaatsing en steun (IPS), leefstijlinterventies, samen beslissen en laagdrempelige antistigma-acties. Buiten de ggz kan men inzetten op eerste hulp bij psychische problemen, huisvesting, alcoholpreventie en mentale gymnastiek. Conclusies Het voorkómen van chroniciteit vereist
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2021
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
63 :2 (2021) , p. 142-149
Pubmed ID
33620728
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 30.10.2023
To cite this reference