Publication
Title
Transitiepsychiatrie in Vlaanderen; een proactieve strategie = Transitional psychiatry in Flanders: a proactive strategy
Author
Abstract
Achtergrond Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) bij volwassenen zijn vaak uitlopers van psychische aandoeningen in de kindertijd en jeugd. Doel Focussen op de adolescentie met als doel preventie van chroniciteit in de volwassenheid. Methode Aan de hand van het therapieaanbod van een afdeling transitiepsychiatrie beschrijven wij kenmerken van deze patiëntengroep, alsmede eigenheden in het aanbieden van adequate behandeling en zorg voor jongeren die vastlopen in hun adolescentaire ontwikkeling door psychiatrische problematiek. Resultaten Systeemtherapie, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet en onze eigen RAISING skills bieden duidelijke handvatten voor de organisatie van zorg voor én de behandeling van deze patiëntengroep, waarbij het ondersteunen van het adolescentaire ontwikkelingsproces centraal staat. Therapie in deze levensfase kan bijdragen aan het tegengaan van het ontstaan van irreversibele symptomen en verdere evolutie naar EPA. Conclusie Transitiepsychiatrie vormt op deze manier een antwoord op de vraag naar proactieve geneeskunde.
Language
English
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2021
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
63 :2 (2021) , p. 115-119
Pubmed ID
33620722
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Source file
Record
Identifier
Creation 30.10.2023
Last edited 31.10.2023
To cite this reference