Publication
Title
Fase 8 maatschappelijke outreach : van solo naar 'samen vanuit het netwerk'
Author
Abstract
In dit hoofdstuk ligt de focus op het aspect maatschappelijke outreach in de interprofessionele samenwerking. Met maatschppelijke outreach wordt bedoeld: het uitbouwen van strategische partnerschappen op het gebied van volksgezondheid en welzijn, die breder gaan dan de eigen organisatie of sector.
Language
Dutch
Source (book)
Van solo naar synergie / Reinders, J.-J.; et al.
Publication
Assen : Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum , 2023
ISBN
978-90-232-5829-2
Volume/pages
p. 211-224
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 12.11.2023
Last edited 13.11.2023
To cite this reference