Publication
Title
Aandachtige leidercommunicatie in hybride tijden : pilottest van een nieuwe training
Author
Abstract
Deze studie heeft als doel om de effectiviteit van een nieuwe training voor leidinggevenden m.b.t. aandachtige leidercommunicatie te testen. Aandachtige leidercommunicatie verwijst naar “een open, aandachtige houding tijdens een gesprek met een werknemer”. De potentiële werkingsmechanismen van de training werden getest door de integratie van de Zelf-Determinatie Theorie en Kahn’s psychologische voorwaarden voor bevlogenheid. De training werd longitudinaal getest met twee groepen leidinggevenden (NT1 = 18) uit publieke organisaties en hun medewerkers (NT1 = 129). Doordat de datavergaring tijdens een lockdown met verplicht thuiswerken plaatsvond, werd ook communicatie in de digitale omgeving onderzocht. Data van medewerkers lieten positieve resultaten zien betreffende (tevredenheid met aandachtige) communicatie van leiders, dienend leiderschap, vertrouwen in de leider, en mindfulness in communicatie, hoewel niet bij beide trainingsgroepen. Psychologische behoeftebevrediging medieerde de relatie tussen aandachtige leidercommunicatie en burn-out. Kahn’s psychologische voorwaarden voor persoonlijke bevlogenheid (beschikbaarheid, betekenisvolheid en veiligheid) medieerden de relatie tussen aandachtige leidercommunicatie en zowel bevlogenheid als burn-out. Uit open vragen over de lockdown bleek dat de ervaring van werknemers met betrekking tot thuiswerken varieerde van zeer positief tot extreem negatief. Zij rapporteerden over het algemeen geen effect op het leiderschap van hun leidinggevende, terwijl leiders aangaven dat thuiswerken hun communicatie met werknemers drastisch beïnvloedde.
Language
Dutch
Source (journal)
Gedrag en organisatie : tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatiepsychologie. - 's-Gravenhage, 1988, currens
Publication
's-Gravenhage : 2023
ISSN
0921-5077 [print]
1875-7235 [online]
DOI
10.5117/GO2023.4.003.DECU
Volume/pages
36 :4 (2023) , p. 335-380
ISI
001109143300003
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 13.11.2024
The publisher created published version Available from 13.11.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identifier
Creation 13.11.2023
Last edited 04.03.2024
To cite this reference