Publication
Title
Het fiscale legaliteitsbeginsel in Europees perspectief en de relatie met representatie - Een toekomstig knelpunt in fiscale harmonisatie?
Author
Abstract
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in de staatssteunzaak tussen de Europese Commissie en Fiat Chrysler Finance Europe de mogelijkheid aangegrepen om ook voor de directe belastingen te overwegen dat het fiscale legaliteitsbeginsel als algemeen Europees rechtsbeginsel onderdeel uitmaakt van de Europese rechtsorde. Het Hof hanteert daarbij een op het eerste oog andere interpretatie van dit beginsel dan de hoogste rechterlijke instanties in diverse lidstaten. Dit artikel gaat in op de verschillen in traditie en in interpretatie en werpt een blik op dit probleem als mogelijk knelpunt voor de fiscale harmonisatie van wetgeving op supranationaal niveau.
Language
Dutch
Source (journal)
Weekblad Fiscaal Recht
Publication
2023
Volume/pages
99 (2023) , p. 15-20
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.11.2023
Last edited 04.03.2024
To cite this reference