Publication
Title
Enkele civielrechtelijke problemen van de Vlaamse energetische renovatieverplichting
Author
Abstract
Sinds 1 januari 2022 (niet-residentiële constructies) en 1 januari 2023 (residentiële constructies) geldt in Vlaanderen een energetische renovatieverplichting bij notariële overdrachten in volle eigendom en bij de vestiging van een erfpacht of een opstalrecht, wanneer hierbij een gebouw betrokken is, die inhoudt dat bijvoorbeeld oude koel- of verwarmingssystemen vervangen moeten worden of dat een bepaald energieprestatieniveau behaald moet worden, dit alles binnen de 5 jaar na de authentieke akte. Ook moet een nieuw energieprestatiecertificaat opgesteld worden binnen de voornoemde termijn, dit om de renovatieverplichting te kunnen handhaven. Deze renovatieverplichting is reeds het voorwerp geweest van een aantal commentaren. De civielrechtelijke kant van de energetische renovatieverplichting is tot nog toe echter onderbelicht gebleven. Deze bijdrage beoogt dus om een aantal van de civielrechtelijke problemen te onderzoeken met oog voor de notaris.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor notarissen. - Brugge
Publication
Brugge : 2023
ISSN
1373-0479
Volume/pages
11 (2023) , p. 729-755
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.11.2023
Last edited 21.11.2023
To cite this reference