Publication
Title
Burgerschap en integratie: een evaluatie van gangbare beleidsconcepten en een pleidooi voor een nieuwe benadering
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nieuwe burgers in de samenleving? Burgerschap en inburgering in België en Nederland / Foblets, Marie-Claire [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1997
Volume/pages
p. 73-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference