Publication
Title
Is een multireligieuze en multiculturele democratie mogelijk zonder participatieve gelijkberechtiging?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Een hemel op aarde? De gelovige als burger in een multiculturele democratie
Publication
Leuven : Davidsfonds, 1998
Volume/pages
p. 52-59
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report