Publication
Title
КРИТИКА СЕДАМ ВРЛИНА : МЕКИНТАЈЕРОВА ЛИСТА И БУДУЋЕ ДРУШТВО
Author
Abstract
Овај рад се бави критиком Мекинтајеровог ранијег дела под насловом Седам особина за будућност. У овом раду, Мекинтајер нуди листу од седам врлина које су, по његовом мишљењу, нужне за будуће ге- нерације. У овој критици се наводе одређени проблеми са оваквом врстом анализе, те се свака од седам врлина критикује. На крају, закључујемо да кроз призму каснијег Мекинтајера, ова листа је контрадикторна теорији традиције која је у сржи Мекинтајеровске филозофије.
Language
Serbian
Source (journal)
22. МЕЂУНАРОДНА ФИЛОЗОФСКА ШКОЛА : FELIX ROMULIANA
Publication
2023
Volume/pages
(2023) , p. 163-169
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 24.11.2023
Last edited 30.11.2023
To cite this reference