Publication
Title
Algemene conlusie: artikel 23 GW: het recht om een menswaardig leven te leiden, zoals gewaarborgd door art. 23 GW, hoeksteen van een adequate rechtsbescherming van de kansarme?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Arm recht? Kansarmoede en recht / Brouwers, Steven
Publication
Antwerpen : Maklu , 1997
Volume/pages
p. 439-445
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference