Publication
Title
De historische ontwikkeling van de Vlaamse milieubeleidsplanning: deel 2
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Leefmilieu : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Leefmilieu. - Brussel, 1978 - 2002
Publication
Brussel : 1997
ISSN
0772-1110
Volume/pages
20 (1997) , p. 19-23
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference