Publication
Title
Gaatjes in het weefsel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Planologisch nieuws: driemaandelijks tijschrift voor planning, ruimtelijke ordening en huisvesting
Publication
1998
Volume/pages
18 :1 (1998) , p. 63-69
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference