Publication
Title
De strijd om een werknemersstatus: een vergelijkende bespreking van de Nederlandse en Belgische uitspraak inzake de kwalificatie van Deliveroo-maaltijdbezorgers
Author
Abstract
Het statuut van platformwerkers is wereldwijd een felomstreden vraagstuk. In Nederland besliste de Hoge Raad definitief dat Deliveroo-maaltijdbezorgers werkzaam zijn onder een arbeidsovereenkomst. De vergaande controlemogelijkheden van Deliveroos algoritme waren doorslaggevend en werden als werkgeversgezag aanzien. In België werd echter het tegenovergestelde beslist, ondanks het wettelijk vermoeden van werknemerschap kwalificeerde de arbeidsrechtbank hen als zelfstandigen. Dit artikel is een vergelijkende analyse van beide uitspraken. Hoewel de Europese Commissie de nood aan meer uniformiteit tussen de lidstaten erkent en werkt aan een richtlijn met een vermoeden van werknemerschap voor platformwerkers, toont het Belgische vonnis aan dat zo’n vermoeden alsnog juridisch uitgehold kan worden.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift vervoer & recht. - Deventer, 1996, currens
Publication
Deventer : Kluwer , 2023
ISSN
1383-8849 [print]
1877-4075 [online]
Volume/pages
4 (2023) , p. 137-142
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 13.12.2024
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.12.2023
Last edited 14.12.2023
To cite this reference