Publication
Title
Geoptimaliseerde regeling voor decentrale opslag in collectieve verwarming en koeling
Author
Abstract
Techlink wil de technologische kennis bevorderen en baanbrekende ontwikkelingen binnen de sector delen. In dit artikel zetten we graag een innovatief verwarmings- en koelingssysteem voor appartementsgebouwen in de schijnwerpers. De bevindingen zijn gebundelde resultaten van twee TETRA-projecten: “Kwalitatieve Warmtenetten”, gericht op het verduurzamen van collectieve verwarmingssystemen in gebouwen, en “Koeling 2.0”, dat zich toespitst op koeling in gebouwen. Het systeem dat de doelen van deze twee projecten perfect met elkaar combineert is het combilussysteem met een opslagvat voor sanitair warm water in elk appartement. Dit systeem kan beschouwd worden als een kleinschalig warmte- en koudenet binnen de gebouwschil van een appartementsblok. Maar door slim gebruik te maken van de opslagvaten, kan de distributietemperatuur geregeld worden op basis van de actuele thermische behoeften. Dit is voordelig, aangezien een lagere distributietemperatuur het systeemrendement bevordert. Lees verder en ontdek hoe dit nieuwe systeem een verschil kan maken in het verwarmen en koelen van appartementsgebouwen en wat het potentieel, maar ook de limiterende factoren, van het systeem zijn.
Language
Dutch
Source (journal)
Heat+ (Techlink)
Publication
2023
Volume/pages
20 :4 (2023) , p. 46-50
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Optimal prosumer-based district heating and cooling using reinforcement learning agents.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.12.2023
Last edited 13.12.2023
To cite this reference