Publication
Title
Krachtig en duurzaam leerzorgbeleid tot op de klasvloer : een beginsituatie als basis
Author
Abstract
Het is wel degelijk mogelijk om het leerzorgbeleid in de school gericht vorm te geven, samen met het team, en hieromtrent een duidelijke communicatie te voeren zodat alle betrokkenen de mogelijkheden kennen. Daarvoor is het noodzakelijk om het leerzorgbe­leid vanaf de basis uit te werken, in lijn met het bredere schoolbeleid. Dit betekent met andere woorden starten met een beginsituatieanalyse van de actuele situatie en het vastleggen van de na te steven doelen op klasniveau, graadniveau en/of schoolniveau. Dan pas is het mogelijk om het leerzorgbeleid en een bijhorend actieplan gericht uit te werken en te implementeren, gericht actie te onder­ nemen en de uitrol en implementatie van de acties bij te sturen, verder uit te splitsen... Sowieso is het opportuun om heel het team hierbij te betrekken, gezien het belang van een gedeelde taal (spreken we over hetzelfde?) en een gedeelde mindset (staan en gaan we voor hetzelfde?). Pas dan is het mogelijk om een duurzame implementatie na te streven. Deze procesmatige aanpak zal op langere termijn bijdragen aan werkelijke schoolontwikkeling.
Language
Dutch
Source (journal)
OnderWijsTijd : praktijkblad voor innovatie in school. - Antwerpen, 2021, currens
Publication
Antwerpen : Gompel&Svacina , 2023
ISSN
2736-562X
Volume/pages
3 :4 (2023) , p. 8-13
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.12.2023
Last edited 04.03.2024
To cite this reference