Publication
Title
Het ontslag van statutair en contractueel personeel van de Vlaamse provinciale en lokale besturen: voortaan een materie van arbeidsrecht en arbeidsrechter
Author
Abstract
Deze actualiteitenbijdrage geeft de krachtlijnen weer van het Ontslagdecreet voor statutair provinciaal en gemeentelijk personeel dat in 2023 door de Vlaamse decreetgever werd aangenomen.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
1782-3463
Volume/pages
87 :8 (2023-24) , p. 282
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 11.12.2024
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.12.2023
Last edited 12.12.2023
To cite this reference