Publication
Title
Noot onder Hof van Justitie 24 juli 2023 (Zaak C-107/23 PPU – Lin)
Author
Abstract
Europese Unie – Bescherming van fi nanciële belangen – Bescherming van grondrechten – Artikel 49, eerste lid, Handvest Grondrechten – Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straff en – Beginsel toepassing meest gunstige strafwet met terugwerkende kracht – Nationale norm voor de bescherming van de grondrechten – Verplichting voor de rechterlijke instanties van een lidstaat om met het Unierecht strijdige uitspraken van het Grondwettelijk Hof en/of de hoogste rechterlijke instantie van die lidstaat buiten toepassing te laten – Voorrang van het Unierecht
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
1782-3463
Volume/pages
87 :16 (2023) , p. 602-604
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 12.12.2024
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.12.2023
Last edited 13.12.2023
To cite this reference