Publication
Title
Het voedselhulpsysteem in België : op zoek naar een verklaring voor zijn veerkracht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en ongelijkheid : jaarboek 2023 / Coene, J. [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco , 2023
ISBN
978-94-6467-452-1
Volume/pages
p. 173-189
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.12.2023
Last edited 13.12.2023
To cite this reference