Publication
Title
België, een land met meer dan twee snelheden? Het gebruik van jaarrekeninggegevens in economisch-geografisch onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (series)
Working paper / UFSIA. Centrum voor Bedrijfseconomie en Bedrijfseconometrie , 176
Publication
Antwerpen : 1992
Volume/pages
20 p.
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference