Publication
Title
Hof van Cassatie trekt de kaart van een doorzichtiger straftoemeting
Author
Abstract
In een arrest van 8 november 2023 heeft de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie zich gebogen over de motiveringsplicht van de strafrechter in de hypothese van een weigering tot oplegging van een door de beklaagde gevorderde werkstraf. Hoewel een miskenning van de motiveringsplicht van de straf geregeld – al dan niet met succes - wordt opgeworpen voor ons hoogste rechtscollege, is de uitspraak interessant omdat het Hof komaf lijkt te willen maken met stereotiepe en onbegrijpelijke motiveringen van de straf.
Language
Dutch
Source (journal)
De juristenkrant : een actuele kijk op het recht. - Deurne, 1999, currens
Publication
Deurne : 2023
ISSN
1374-3538
Volume/pages
479 (2023) , p. 6-7
Full text (open access)
The author-created version that incorporates referee comments and is the accepted for publication version Available from 18.01.2025
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.12.2023
Last edited 19.01.2024
To cite this reference