Publication
Title
Interview met AI-Vampier
Author
Abstract
Op het eerste gezicht lijken literatuur en videogames weinig met elkaar gemeen te hebben. Literatuur behoort tot de oudste kunstvormen en wordt vaak als moeilijk of zelfs elitair beschouwd, terwijl gaming een jonge cultuuruiting is die bij velen bekendstaat als laagdrempelig vermaak, met weinig artistieke waarde. Maar wie deze clich├ębeelden en vooroordelen terzijde schuift, ontdekt dat beide kunstvormen verrassende raakvlakken vertonen.
Language
Dutch
Source (journal)
Dietsche warande en Belfort : tijdschrift voor letterkunde, kunst en geestesleven. - Antwerpen, 1900, currens
Publication
Antwerpen : 2023
ISSN
0012-2645
Volume/pages
4 (2023) , p. 58-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.12.2023
Last edited 19.12.2023
To cite this reference