Publication
Title
P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen en B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / P. Kempeneers, K. Leenders, V. Mennen en L. Van Durme, De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel II: De provincies West- en Oost-Vlaanderen / F. Debrabandere, M. Devos, P. Kempeneers, V. Mennen, H. Ryckeboer en W. Van Osta met medewerking van L. De Grauwe, K. Leenders, J. Segers, J. Van Keymeulen en B. Vannieuwenhuyze, De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave.
Author
Abstract
In deze recensie worden drie woordenboeken uitgegeven door de Belgische Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie besproken. Het tweedelige De Vlaamse Waternamen (2016 en 2018) en de Vlaamse Gemeentenamen (2022) worden beoordeeld op hun waarde in het hedendaagse toponymische onderzoek.
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Publication
's-Hertogenbosch : 2023
ISSN
0923-5817
Volume/pages
40 (2023) , p. 178-180
UAntwerpen
Project info
Hic Sunt Dracones. Data-driven analysis of the (un)changing nature of toponyms and its implications for toponym-based landscape reconstructions.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.12.2023
Last edited 13.06.2024
To cite this reference