Publication
Title
Hoe vaak, op welke manier en waarom politici mediakritiek geven
Author
Abstract
Hoewel politieke mediakritiek van alle tijden is, zien we wereldwijd dat bepaalde prominente politici de traditionele media steeds vaker bekritiseren via sociale media en dit bovendien vaak doen op een vijandige manier. Dit soort systematische en vijandige mediakritiek is niet wenselijk en lijkt vooral strategisch gemotiveerd om zo de geloofwaardigheid van media te verzwakken. Er is echter niet veel bekend over hoe vaak, op welke manier en waarom politici media bekritiseren. In dit hoofdstuk zochten we daarom een antwoord op drie vragen: 1) hoe vaak, 2) op welke manier, en 3) waarom geven Vlaamse politici mediakritiek via Twitter. De eerste twee vragen beantwoorden we door middel van een inhoudsanalyse van 1568 tweets over de media die 68 Vlaamse politici verstuurden tussen oktober 2018 en februari 2019. De resultaten tonen dat de meeste Vlaamse politici zelden kritiek uiten op media via Twitter. Politici van twee partijen, Vlaams Belang en N-VA, geven wel geregeld kritiek op de media. Bovendien blijken politici van Vlaams Belang, alsook bepaalde politici van N-VA, deze kritiek vaak te uiten op een vijandige manier. Om de derde vraag te beantwoorden—waarom politici mediakritiek geven—koppelden we de data van de inhoudsanalyse van tweets aan interviewdata uit 2018 met diezelfde politici. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid media-kritische berichten die politici versturen voor een groot deel verklaard kan worden door de mate waarin men gelooft dat media partijdig zijn: politici die geloven dat de media partijdig zijn, uiten meer kritiek op de pers. We kunnen dus concluderen dat politici niet enkel kritiek uiten op media omwille van strategische overwegingen.
Language
Dutch
Source (book)
Journalistiek uit balans? Inhoud, percepties, en de gevolgen van partijdigheid van de Vlaamse media / Soontjens, K. [edit.]; et al.
Publication
Brussel : ASP , 2023
ISBN
978-94-6117-472-7
Volume/pages
p. 81-96
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.12.2023
Last edited 20.12.2023
To cite this reference