Publication
Title
Anderstaligen in de strafrechtsketen: de invloed van taalbarrières op de strafprocedure in beeld gebracht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Anderstaligheid en rechtshandhaving: hoe Babylonische spraakverwarringen vermijden / Vanlerberghe, Beatrix [edit.]; Rozie, Joëlle [edit.]; Rutten, Stefan [edit.]
Publication
Brussel : Intersentia , 2023
ISBN
978-94-000-1720-7
Volume/pages
p. 43-85
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.12.2023
Last edited 20.12.2023
To cite this reference