Publication
Title
Cultureel erfgoed: evoluties en tendensen
Author
Abstract
Hoe is het mogelijk dat in september 2023 een beleidsniveau, in dit geval het Vlaamse, beslist om het vijfjaarlijkse subsidiebudget voor een onderdeel van de cultuursector met 54% te verhogen? Meer dan 18 miljoen euro per jaar erbij, bovenop een (uiteraard, per definitie, te beperkt) budget dat in de voorbije kwarteeuw al substantieel gegroeid is? Dat daarvoor draagvlak, investeringsbereidheid en consensus blijken te zijn? En geen noemenswaardig protest? Dit blijkt een moment(um) te zijn in een beleidsvisie en -evolutie op lange termijn, voor erkende organisaties cultureel erfgoed en hun erfgoedgemeenschappen. In deze bijdrage wordt niet alleen geduid van waar dit de voorbije kwarteeuw komt, in welk groter plaatje dit past en hoe dit impact kan hebben op andere beleidsactoren in de Belgische federatie, ook lokaal. Er wordt ook onthuld dat er een soortgelijke operatie op gang komt, ditmaal in een Europese arena. Erfgoed is een sleutelwoord dat werkt in het eerste kwart van de 21 ste eeuw, zeker in Vlaanderen. Die sleutel kan ook nieuwe deuren en kaders in het tweede kwart van deze eeuw openen.
Language
Dutch
Source (journal)
Impuls / Expertisecentrum van Gemeentesecretarissen. - Brugge, 2011, currens
Publication
Brugge : 2023
ISSN
2034-5992
Volume/pages
4 :4 (2023) , p. 6-13
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.12.2023
Last edited 03.01.2024
To cite this reference