Publication
Title
De teloorgang van het poldermodel: een verhaal van winnaars en verliezers
Author
Abstract
Al in de jaren 2000, werd aangetoond dat heel wat polders en waterschappen allerminst toonbeelden van overleg en inspraak waren, en dat, als dergelijke inspraak bestond, deze vanaf de late middeleeuwen aanzienlijk in belang afnam. Voor zover nog nodig, doorprikt Milja van Tielhof in Consensus en Conflict moeiteloos alle nog resterende romantische ideeën over middeleeuwse en vroegmoderne waterschappen als potentiële wieg van de naoorlogse overlegeconomie of de moderne democratie. Het idee dat ‘ijder die slegts maar een tuijntje in eijgendom besit’ evenveel te zeggen zou hebben als een grote gelande in deze of gene polder, klonk de doorsnee bewoner van het kustgebied als gevaarlijke nonsens in de oren. Zoals de samenleving ongelijk was, was ook de inspraak in het waterbeheer ongelijk.  
Language
Dutch
Source (journal)
TSEG : tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. - Amsterdam, 2004, currens
TSEG. The Low Countries Journal of Social and Economic History
Publication
Amsterdam : Aksant , 2023
ISSN
1572-1701 [Print]
2468-9068 [Online]
DOI
10.52024/TSEG.17732
Volume/pages
20 :3 (2023) , p. 111-130
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.12.2023
Last edited 22.12.2023
To cite this reference