Publication
Title
Inbedding van ervaringskennis in sociaal-agogische en zorgopleidingen : kansen en uitdagingen
Author
Abstract
Internationaal is er toenemende aandacht voor de inbedding van ‘cliënt’-ervaringen, ervaringskennis en -deskundigheid in het hoger onderwijs. Hoewel steeds meer opleidingen, zowel in Vlaanderen als in Nederland, actief inzetten op het samenwerken met ervaringsdeskundigen, bestaat er toch een handelingsverlegenheid voor het structureel inbedden van ervaringskennis in het curriculum en de onderwijspraktijk. Vanuit literatuur en eigen praktijkervaringen in de opleidingen verpleegkunde en sociaal-agogisch werk in Vlaanderen, bekijken we hoe de inbreng van ervaringskennis als sociale interventie bijdraagt aan een meer inclusieve hogeschool en de professionalisering van sociale en zorgberoepen. Deze analyse werpt een licht op kansen en uitdagingen om de samenwerking met mensen met ervaringskennis duurzaam te verankeren in het hoger onderwijs.
Language
Dutch
Source (journal)
Journal of social intervention : theory and practice. - Meppel
Publication
Meppel : 2023
ISSN
1876-8830
DOI
10.54431/JSI.801
Volume/pages
32 :4 (2023) , p. 102-117
Full text (Publisher's DOI)
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.12.2023
Last edited 22.12.2023
To cite this reference