Publication
Title
Advies aangaande Art. 2bis Antiracismewet: bevoegdheid correctionele rechtbank versus arbeidsrechtbank
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarverslag 1997 / Centrum Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Publication
Brussel : 1998
Volume/pages
p. p. 203-215
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference