Publication
Title
J. Werbrouck, Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht – Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen, in Financial Law Institute Series
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : Story-Scientia , 2023
ISSN
0082-4313
Volume/pages
60 (2023) , p. 1099-1100
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 22.12.2023
Last edited 22.12.2023
To cite this reference