Publication
Title
Helden, schurken of domweg watjes? Wetenschappers en technologen in fictie en non-fictie voor kinderen
Author
Abstract
Wat vertellen jeugdboeken over wetenschappers en technologen? Zijn het helden, schurken of domweg watjes? Veel kinderen zijn enthousiast over wetenschap en techniek, maar weinigen willen later zélf een beroep in die domeinen uitoefenen. Nochtans zijn wetenschap, techniek en technologie niet meer weg te denken uit de samenleving. Bovendien hebben we wetenschappelijke geletterdheid nodig om actief en kritisch te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een blik op de debatten rond klimaatverandering en de coronapandemie volstaat om het belang te zien van een gedegen basiskennis. Er wordt dan ook hard geijverd voor meer en beter onderwijs in wetenschap en techniek. Toch moet er ook op dit domein aandacht zijn voor de kracht van verhalen, die we in tekst en beeld delen via fictie en non-fictie. Ook wie wetenschap best interessant vindt, voelt zich wellicht weinig verwant met het oude, klunzige warhoofd dat de stereotiepe professor is. Of ziet de wetenschapper in Nederlandstalige jeugdliteratuur er vandaag anders uit? Voor haar doctoraatsonderzoek onderzocht Frauke Pauwels het profiel van wetenschappers en technologen in ruim honderd kinder- en jeugdboeken gepubliceerd na 2000.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs / LOPON2; Onderwijs Ontwikkeling Nederland. - Enschede, 2010, currens
Publication
Enschede : SLO , 2022
ISSN
1879-4548 [print]
1879-4556 [online]
Volume/pages
13 :21 (2022) , p. 30-33
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Growing Scientists. STEM-representations, identity construction and active citizenship in fictional and nonfictional children's literature.
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.12.2023
Last edited 13.06.2024
To cite this reference