Publication
Title
Een patiënt met een chronische somatische aandoening gaat naar spoed : opname of thuisbehandeling?
Author
Abstract
Deze systematische review van goede methodologische kwaliteit met een beperkt aantal heterogene studies suggereert dat thuishospitalisatie een waardig alternatief kan zijn voor een klassieke hospitalisatie bij chronische patiënten die zich op spoed aanmelden. Zo zag men met thuishospitalisatie minder heropnames en minder opnames in instellingen voor langetermijnzorg. Er blijft echter heel wat onzekerheid bestaan over de grootte van het effect en een belangrijke klinische heterogeniteit van de geïncludeerde studies belet ons om afgewogen conclusies te trekken. Bovendien bestaan er heel wat bezwaren voor extrapolatie naar de Belgische zorgcontext.
Language
Dutch
Source (journal)
Minerva : evidence-based medicine voor de eerste lijn. - Merelbeke, 2002, currens
Publication
Merelbeke : Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding , 2023
ISSN
1378-9767 [print]
2030-3645 [online]
Volume/pages
22 (2023) , p. 1-6
Article Reference
20683
Medium
E-only publicatie
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 22.12.2023
Last edited 25.04.2024
To cite this reference