Publication
Title
Het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Author
Abstract
Het summier geformuleerde recht op toegang tot de rechter in artikel 13 Grondwet verdient als fundamenteel beginsel in de rechtsstaat verdere explicitering als recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. De invulling ervan in samenlezing met internationaalrechtelijke verdragen stelt bovendien de traditionele rechtsbescherming in het bestuursrecht in vraag.
Language
Dutch
Source (book)
De grondwet en Jan Velaers: een vriendschapsgewijze commentaar / Jenart, C. [edit.]; et al. [edit.]
Source (series)
De Grondwet. Een artikelsgewijze commentaar ; 4
Publication
Brugge : die Keure , 2022
ISBN
978-90-486-4454-4
Volume/pages
p. 77-87
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.12.2023
Last edited 03.01.2024
To cite this reference