Publication
Title
Fantoompopulaties en extinctieschuld : biodiversiteit in gefragmenteerde Hagelandse natuurgebieden
Author
Abstract
Vlaamse natuurgebieden zijn in de regel kleine restanten van historisch meer aaneengesloten ecosystemen. Niettemin herbergen veel van deze natuureilandjes nog een bijzondere biodiversiteit. Met gericht natuurbeheer wordt getracht om populaties van kwetsbare planten- en diersoorten te behouden. Maar hoe duurzaam is de biodiversiteit in onze kleine en vaak geïsoleerde natuurgebieden? Hier gaan we na in welke mate plantensoorten in het Hageland lijden onder een extinctieschuld. Dat wil zeggen dat de populaties van de soorten nog wel aanwezig zijn in de natuurgebieden, maar dat ze omwille van de kleine oppervlakte en hoge graad van isolatie onherroepelijk zullen uitsterven.
Language
Dutch
Source (journal)
[Natuur.focus]
Publication
2018
Volume/pages
17 :1 (2018) , p. 18-28
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference