Publication
Title
Hoe kunnen landbouw en behoud van biodiversiteit samengaan? Een beknopte evaluatie van drie ruimtelijke scenario’s
Author
Abstract
Behoud van biodiversiteit is een doelstelling waarachter wellicht iedereen zich kan scharen. De moeilijkheden met het verwezenlijken ervan zijn terug te brengen tot conflicten met andere, minstens even waardevolle doelstellingen, zoals voldoende ruimte voorzien voor wonen, economische ontwikkeling en voedselproductie. Met name de intensief bedreven conventionele landbouw heeft vandaag een bijzonder grote impact op de milieukwaliteit, zowel binnen als buiten het eigenlijke landbouwgebied. In wat volgt vragen we ons af hoe we schaarse ruimte het best kunnen indelen om voor een bepaald niveau van landbouwproductie een zo groot mogelijke biodiversiteit te kunnen behouden.
Language
Dutch
Source (journal)
Natuur.focus
Publication
2016
Volume/pages
15 :4 (2016) , p. 180-187
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference