Publication
Title
Vermesting en soortenrijkdom in heischrale graslanden
Author
Abstract
Veranderingen in het landgebruik in Vlaanderen tijdens de voorbije decennia hebben de oppervlakte heischrale graslanden zeer sterk doen teruglopen, met vaak het lokaal of geheel uitsterven van de kenmerkende plantensoorten als gevolg. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is vermesting: de aanrijking met voedingsstoffen (voornamelijk stikstof en fosfor) afkomstig van landbouw, verkeer en industriële activiteit. Deze studie onderzocht de relatie tussen soortenrijkdom en de beschikbaarheid van stikstof en fosfor in soortenrijke heischrale graslanden in Vlaanderen.
Language
English
Source (journal)
[Natuur.focus]
Publication
2009
Volume/pages
8 :3 (2009) , p. 90-95
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference