Publication
Title
Effecten van drainage op overstromingspatronen en het herstel na overstromingen met vervuild oppervlaktewater van tril- en overgangsveen in het Europees habitatrichtlijngebied Vorsdonkbos-Turfputten
Author
Language
Dutch
Publication
2022
Note
Nota op vraag van Natuurpunt Aarschot. 20 Februari 2022
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 04.03.2024
To cite this reference