Publication
Title
Een urgentieplan voor de redding van provinciaal prioritaire soorten en koesterburen
Author
Abstract
Veel bedreigde soorten planten en dieren zijn op een dood spoor beland. Door hun voorkomen in kleine, genetisch verarmde relictpopulaties slagen ze er vaak niet meer in terug grotere populaties op te bouwen of nieuw leefgebied te koloniseren. Voor deze soorten is een optimaal beheer en in veel gevallen actief verplaatsen van relictpopulaties nodig om uiteindelijk terug grote levensvatbare (meta)populaties te kunnen verkrijgen. Een soortgerichte aanpak dringt zich dan ook op voor veel kritisch bedreigde Provinciaal Prioritaire Soorten (PPS) en Koesterburen in Vlaams‐Brabant. Met steun van de provincie werd daarom het zogenaamde Urgentieplan (2017‐2019) op poten gezet. De doelstellingen waren het ontwikkelen van een workflow voor het terug opbouwen van grote (meta)populaties, en het zetten van stappen hiertoe voor 23 bedreigde PPS en Koesterburen in natuurgebied, in veel gevallen samen met of zelfs gedragen door beheerteams of werkgroepen. In dit rapport worden de voorlopige resultaten uitgebreid besproken. We hopen dat het kan dienen als informatie‐, inspiratie‐ en motivatiebron voor het herstel van populaties van bedreigde dier‐ en plantensoorten.
Language
Dutch
Source (series)
Rapport Natuurpunt Studie 2019/27
Publication
Mechelen : Natuurpunt studie , 2019
Volume/pages
130 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference