Publication
Title
Eindrapport over de effecten van overstromingen met vervuild oppervlaktewater van de blauwgraslanden en trilvenen in het Europees habitatrichtlijngebied Vorsdonkbos-Turfputten
Author
Language
Dutch
Source (series)
LIFE11 NAT/BE/1067
Publication
Leuven : LIFE Hageland , 2017
Note
Studie in opdracht van Natuurpunt Beheer vzw
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference