Publication
Title
Aanvullingen en correcties bij de Vlaamse checklist mossen (hauwmossen, levermossen, bladmossen)
Author
Abstract
In de meest recente checklist van de mossen van België, die dateert van 2007, werd voor het eerst vermeld in welk gewest ze voorkomen. Voor wat betreft Vlaanderen werd deze lijst kritisch doorgenomen. 32 soorten zijn toegevoegd omdat ze ofwel ontdekt zijn na de publicatie van de checklist, ofwel omdat ze per vergissing niet waren opgenomen in de checklist. 27 soorten zijn geschrapt wegens het ontbreken van bewijsmateriaal of omdat het gaat om foute determinaties. De aangepaste checklist in bijlage is aangevuld met een zeldzaamheidsaanduiding en de Rode Lijst-status van deze soorten in Vlaanderen.
Language
Dutch
Source (journal)
Dumortiera / Nationale Plantentuin van België; Jardin botanique national de Belgique. - Meise, 1975, currens
Publication
Meise : 2019
ISSN
0251-1134
Volume/pages
115 (2019) , p. 28-31
UAntwerpen
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 02.01.2024
Last edited 02.01.2024
To cite this reference