Publication
Title
Jacob Knegtel en Jos Cuijpers (red.), Rampjaar of jubeljaar? Brabant in 1672-74
Author
Abstract
In ‘Rampjaar of jubeljaar’ gaan verschillende historici in op de lokale Noord-Brabantse (of beter: Staats-Brabantse) gevolgen van de Franse invasie in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Frankrijk had zich in 1672 verenigd met Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen en zo kon het gebeuren dat de Republiek van alle kanten werd aangevallen. Het waren de Franse troepen die via het oosten van Noord Brabant in snel tempo oprukten in de richting van Utrecht met het plan om vandaar door te stoten naar het hart van de provincie Holland. Hier bevonden zich de belangrijkste steden en het landsbestuur. Met als belangrijkste bondgenoot het water, wist de Republiek uiteindelijk de Fransen voor de waterlinie tegen te houden.
Language
Dutch
Source (journal)
Noordbrabants historisch jaarboek / Noordbrabants Historisch Genootschap. Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening; Stichting Zuidelijk Historisch Contact [Breda] - 's-Hertogenbosch, 1984, currens
Publication
's-Hertogenbosch : 2023
ISBN
978-90-831218-3-3
Volume/pages
p. 197-198
UAntwerpen
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 04.01.2024
Last edited 08.01.2024
To cite this reference